Chronologisch overzicht V&A en handreikingen pensioen en stamrechten Wet op de loonbelasting 1964
Datum Omschrijving standpunt Artikel
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-035) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-034) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
13 oktober 2017 Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 13 oktober 2017) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38p Wet LB
29 september 2017 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar (Vraag & Antwoord 17-002) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
Artikel 18b, derde lid, Wet LB
Artikel 18c, derde lid, Wet LB
29 september 2017 Oprenting oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-027) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste lid, Wet LB
Artikel 8, eerste lid, Wet Vpb
Artikel 3.25 Wet IB 2001
7 juli 2017 Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen Artikel 19a Wet LB
Artikel 38n Wet LB
5 juli 2017 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-031) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste lid, Wet LB
28 juni 2017 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB (Vraag & Antwoord 17-033) Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 36b Wet LB
14 juni 2017 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 8, zesde lid, Wet Vpb (tekst 2016)
Artikel 34e, derde lid, Wet Vpb
14 juni 2017 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (Vraag & Antwoord 17-030) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
14 juni 2017 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen (Vraag & Antwoord 17-026) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 6 Awr
14 juni 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner (Vraag & Antwoord 17-023) Artikel 38n, tweede, vierde en vijfde lid, Wet LB
2 juni 2017 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-025) Artikel 38n, vierde lid, Wet LB
18 april 2017 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 (Vraag & Antwoord 17-020) Artikel 38q Wet LB
1 april 2017 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking (Vraag & Antwoord 17-021) Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-019) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (Vraag & Antwoord 17-018) Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-017) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste, tweede en vijfde lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-016) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (Vraag & Antwoord 17-015) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-014) Artikel 38n, derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans (Vraag & Antwoord 17-013) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 (Vraag & Antwoord 17-011) Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (Vraag & Antwoord 17-010) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-009) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38p, eerste, tweede en vierde lid, Wet LB
1 april 2017 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 17-008) Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-007) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 19b, tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (Vraag & Antwoord 17-006) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 17-005) Artikel 38n, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 38o Wet LB
Artikel 38p Wet LB
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-004) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (Vraag & Antwoord 17-003) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht (Vraag & Antwoord 17-001) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2013 + 2016)
Artikel 38n, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
17 maart 2017 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 (Vraag & Antwoord 17-012) Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
17 maart 2017 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (Vraag & Antwoord 14-008) Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
17 maart 2017 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar (Vraag & Antwoord 12-004) Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
17 maart 2017 Pensioenopbouw Wet VPL en pensioenrichtleeftijd vóór 65 jaar (Vraag & Antwoord 05-046) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
31 januari 2017 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 (Vraag & Antwoord 14-006) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
31 januari 2017 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 (Vraag & Antwoord 14-007) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
31 januari 2017 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (Vraag & Antwoord 14-005) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
31 januari 2017 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (Vraag & Antwoord 08-016) Artikel 19d, Wet LB
31 januari 2017 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-074) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
31 januari 2017 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (Vraag & Antwoord 08-042) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
31 januari 2017 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premieregeling (Vraag & Antwoord 08-051) Artikel 18a, negende lid, Wet LB
31 januari 2017 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-056) Artikel 18b, zevende en achtste lid, Wet LB
Artikel 18c, vijfde, zesde en zevende lid, Wet LB
31 januari 2017 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel (Vraag & Antwoord 08-082) Artikel 19f Wet LB
2 januari 2017 Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
22 december 2016 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten (Vraag & Antwoord 16-004) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 18c Wet LB
Artikel 18d Wet LB
Artikel 18f Wet LB
Artikel 3.126a Wet IB 2001
21 oktober 2016 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering (Vraag & Antwoord 10-001) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a Wet LB (tekst 2013)
Artikel 18a, vierde lid, Wet LB
Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
Artikel 18c, vierde lid,
21 oktober 2016 Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering (Vraag & Antwoord 15-007) Artikel 18a, vierde lid, Wet LB
Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
Artikel 18c, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
7 september 2016 Omzetten in hoger ouderdomspensioen van de tot pensioendatum uitgestelde aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet LB (tekst 2004) (Vraag & Antwoord 09-003) Artikel 38c, derde lid, Wet LB
7 september 2016 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel (Vraag & Antwoord 08-058) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
7 september 2016 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist (Vraag & Antwoord 08-049) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
7 september 2016 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (Vraag & Antwoord 08-036) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 37 Wet LB (tekst 2013)
7 september 2016 Vervroegd pensioen en doorwerken (Vraag & Antwoord 08-014) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, vierde en zesde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging op 31 december 1994 bestaande stamrechten (Vraag & Antwoord 08-035) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 37 Wet LB (tekst 2013)
6 juli 2016 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen (Vraag & Antwoord 08-039) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18e, eerste lid, Wet LB (tekst 2004)
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht (Vraag & Antwoord 08-034) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet (Vraag & Antwoord 08-030) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
27 juni 2016 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen (Vraag & Antwoord 08-057) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet LB
27 juni 2016 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan (Vraag & Antwoord 05-056) Artikel 32ba, derde lid, Wet LB
27 juni 2016 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan (Vraag & Antwoord 05-008) Artikel 32ba, derde lid, Wet LB
27 juni 2016 Regeling voor vervroegde uittreding geen pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet of pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB of de artikelen 38d, 38e of 38f van de Wet op de loonbelasting 1964 (Vraag & Antwoord 05-007) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
21 juni 2016 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen (Vraag & Antwoord 08-041) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid
Artikel 18e, eerste lid Wet, LB (tekst 2004)
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
21 juni 2016 Opbouwpercentage en backservice (Vraag & Antwoord 08-040) Artikel 18a, eerste lid, Wet LB
21 juni 2016 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking (Vraag & Antwoord 08-037) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (Vraag & Antwoord 08-032) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (Vraag & Antwoord 08-031) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
21 juni 2016 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding (Vraag en Antwoord 15-001) Artikel 18d, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 18h Wet LB
Artikel 19b, eerste en derde lid, Wet LB
Artikel 3.25 Wet IB 2001
Artikel 3.29 Wet IB 2001
Artikel 8, zesde lid, Wet Vpb
24 mei 2016 Inhaalindexatie (Vraag & Antwoord 16-001) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet LB
22 april 2016 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (Vraag & Antwoord 08-021) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
22 april 2016 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod (Vraag & Antwoord 08-019) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering (Vraag & Antwoord 08-029) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in stamrechtovereenkomst (Vraag & Antwoord 08-025) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
14 januari 2016 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-066) Artikel 18e, tweede en derde lid, (tekst 2004), en artikel 38f, derde lid, Wet LB
14 januari 2016 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-065) Artikel 18e, tweede lid, (tekst 2004), en artikel 38f, derde lid, Wet LB
8 januari 2016 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-055) Artikel 38d, derde lid, Wet LB
Artikel 38e, derde lid, Wet LB
Artikel 38f, derde lid, Wet LB
6 januari 2016 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten (Vraag & Antwoord 08-060) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
6 januari 2016 Verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis (Vraag & Antwoord 08-059) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
6 januari 2016 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-055) Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
17 december 2015 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd (Vraag & Antwoord 11-031) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, Wet LB
17 december 2015 Fiscaal partnerbegrip en pensioen (Vraag & Antwoord 11-028) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
17 december 2015 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen (oprenten) pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum (Vraag & Antwoord 11-027) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
17 december 2015 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds (Vraag & Antwoord 11-025) Artikel 18a, eerste, tweede, derde en zevende lid, Wet LB
Artikel 19b, vijfde lid, Wet LB
17 december 2015 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum (Vraag & Antwoord 11-023) Artikel 18g, tweede lid, onderdeel a, Wet LB
17 december 2015 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 (Vraag & Antwoord 10-009) Artikel 32ba, derde en achtste lid, Wet LB
17 december 2015 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (Vraag & Antwoord 10-005) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
17 december 2015 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens (Vraag & Antwoord 08-095) Artikel 18a, zevende lid, onderdeel g, Wet LB
17 december 2015 Ruil van prepensioen (Vraag & Antwoord 08-094) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38a, zevende lid (tekst 2004)
Artikel 38d, derde lid, Wet LB
17 december 2015 Saldoregeling pensioenuitkeringen waarvoor werknemer tijdens opbouw in buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft genoten (Vraag & Antwoord 08-002) Artikel 10, eerste lid, Wet LB
17 december 2015 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen (Vraag & Antwoord 15-011) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet LB
17 december 2015 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-053) Artikel 18a, negende lid, Wet LB
17 december 2015 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-048) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
17 december 2015 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen (Vraag & Antwoord 08-044) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
23 november 2015 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht (Vraag & Antwoord 10-006) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 19b, tweede en achtste lid, Wet LB (tekst 2013)
23 november 2015 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot (Vraag & Antwoord 08-077) Artikel 19b, eerste lid, onderdeel b, Wet LB
23 november 2015 Inkoop van dienstjaren indien in de vorige dienstbetrekking geen pensioen is opgebouwd; fictieve waardeoverdracht van nihil (Vraag & Antwoord 08-073) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
23 november 2015 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-070) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
23 november 2015 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels (Vraag & Antwoord 08-054) Artikel 18a, zevende en negende lid, Wet LB
23 november 2015 Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar over levensloopuitkeringen na eerdere afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-037) Artikel 19b, vierde lid, Wet LB
18 november 2015 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten (Vraag & Antwoord 08-047) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet LB
18 november 2015 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-046) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet LB
18 november 2015 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-045) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet LB
18 november 2015 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband (Vraag & Antwoord 08-071) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
18 november 2015 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak (Vraag & Antwoord 05-040) Artikel 39d Wet LB
Artikel 22ca, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2015 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag & Antwoord 15-004) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
17 november 2015 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-089) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2015 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets (Vraag & Antwoord 08-088) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38d, tweede lid, Wet LB
Artikel 38a, derde en zevende lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2015 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-087) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB
17 november 2015 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-086) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2015 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-085) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2015 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (Vraag & Antwoord 08-027) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
17 november 2015 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (Vraag & Antwoord 08-026) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
6 november 2015 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (Vraag & Antwoord 08-043) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
20 oktober 2015 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag & Antwoord 08-068) Artikel 18f Wet LB
16 september 2015 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar (Vraag & Antwoord 08-078) Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
16 september 2015 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag (Vraag & Antwoord 08-079) Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
16 september 2015 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets (Vraag & Antwoord 08-052) Artikel 18a, vijfde en negende lid, Wet LB
16 september 2015 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB (Vraag & Antwoord 08-012) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
16 september 2015 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling (Vraag & Antwoord 14-002) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a Wet LB (tekst 2013)
16 september 2015 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (Vraag & Antwoord 13-007) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
16 september 2015 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage in 2014 (Vraag & Antwoord 13-001) Artikel 18a, Wet LB
16 september 2015 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht (Vraag & Antwoord 12-007) Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB
16 september 2015 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding (Vraag & Antwoord 12-003) Artikel 32ba Wet LB
16 september 2015 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-081) Artikel 19c, eerste lid, Wet LB
16 september 2015 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-080) Artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet LB
16 september 2015 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen (Vraag & Antwoord 08-020) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
Artikel 11a, derde lid, Wet LB
16 september 2015 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande (Vraag & Antwoord 06-010) Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
16 september 2015 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar (Vraag & Antwoord 05-029) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
16 september 2015 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets (Vraag & Antwoord 05-002) Artikel 38b Wet LB
Artikel 18a, vijfde lid, Wet LB
11 september 2015 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon (Vraag en Antwoord 15-002) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
28 juli 2015 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak (Vraag en Antwoord 15-006) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
28 juli 2015 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking (Vraag en Antwoord 15-005) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
24 juli 2015 Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, derde lid, Wet LB
Artikel 18b, derde lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, Wet LB
12 juni 2015 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis (Vraag & Antwoord 14-011) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
Artikel 18b, eerste lid, Wet LB
Artikel 18c, eerste lid, Wet LB
7 januari 2015 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 (Vraag & Antwoord 14-012) Artikel 18, derde lid, Wet LB
Artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet LB
10 december 2014 Restbegunstiging in de uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 08-038) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
14 oktober 2014 Uitstroom oudere werknemers (Vraag & Antwoord 12-002) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 32ba Wet LB
3 september 2014 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds (Vraag & Antwoord 06-002) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
2 september 2014 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (Vraag & Antwoord 09-005) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
2 september 2014 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076) Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet LB
2 september 2014 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (Vraag & Antwoord 08-011) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
9 juli 2014 Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 18c Wet LB
Artikel 18g Wet LB
29 april 2014 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten (Vraag & Antwoord 08-033) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
19 maart 2014 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer (Vraag & Antwoord 14-003) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
Artikel 18h wet LB
29 januari 2014 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer (Vraag & Antwoord 14-001) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
11 december 2013 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek (Vraag & Antwoord 05-053) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
11 december 2013 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar (Vraag & Antwoord 05-051) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
11 december 2013 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-033) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
27 november 2013 Benaderde Marktwaarde Methode (Vraag & Antwoord 13-006) Artikel 13, vijfde lid, Wet LB (tekst 2014)
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel e, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
14 november 2013 Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
Artikel 11a Wet LB
24 september 2013 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 in gevallen waarin sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen (Vraag & Antwoord 13-009 Artikel 19b, negende lid, Wet LB
23 september 2013 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (Vraag & Antwoord 13-008) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
18 september 2013 Levensloop in grensoverschrijdende situaties (Vraag & Antwoord 10-008) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 (Vraag & Antwoord 07-004) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste en negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (Vraag & Antwoord 06-005) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden (Vraag & Antwoord 05-062) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen (Vraag & Antwoord 05-058) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen (Vraag & Antwoord 05-057) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer (Vraag & Antwoord 05-050) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie (Vraag & Antwoord 05-049) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer (Vraag & Antwoord 05-047) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, derde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen (Vraag & Antwoord 05-044) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, achtste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en een levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-038) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
Artikel 36a, tweede lid, Wet LB
18 september 2013 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen (Vraag & Antwoord 05-035) Artikel 39d Wet LB
Artikel 18g Wet LB
Artikel 19 Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) (Vraag & Antwoord 11-030) Artikel 39d Wet LB
Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Geen verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-034) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder (Vraag & Antwoord 05-032) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, vierde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden (Vraag & Antwoord 05-028) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode (Vraag & Antwoord 05-026) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking (Vraag & Antwoord 05-021) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-019) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-018) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer (Vraag & Antwoord 05-017) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk percentage (Vraag & Antwoord 05-015) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-006) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Overboeken saldo levensloopregeling naar levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-005) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-004) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling (Vraag & Antwoord 05-003) Artikel 39d Wet LB
Artikel 22ca, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
13 maart 2013 RVU - Reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplaçantenregelingen (Vraag & Antwoord 13-003) Artikel 32ba, zesde en zevende lid, Wet LB
21 september 2012 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (Vraag & Antwoord 12-008) Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB
1 maart 2012 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer (Vraag & Antwoord 11-032) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
28 mei 2010 Handreiking voor de toepassing van het besluit Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, derde en negende lid, Wet LB
Artikel 18b, derde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18c, derde en zevende lid, Wet LB
Artikel 19d Wet LB
18 september 2009 Begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M (Vraag & Antwoord 09-011) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
29 juli 2009 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen (Vraag & Antwoord 05-001) Artikel 18f Wet LB
15 juli 2009 Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, derde lid, Wet LB
Artikel 18b, derde lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, Wet LB
11 februari 2009 Pensioenopbouw over de voorperiode (Vraag & Antwoord 08-069) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
11 februari 2009 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag & Antwoord 08-067) Artikel 18f Wet LB
11 februari 2009 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split (Vraag & Antwoord 08-050) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
17 maart 2008 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata (Vraag & Antwoord 06-004) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
17 maart 2008 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 170308) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
12 februari 2008 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-003) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
15 januari 2008 Handreiking modelstamrechtovereenkomsten (versie 14 januari 2008) Artikel 11 Wet LB
12 juni 2007 Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007) Artikel 18 Wet LB
Artikel 19c Wet LB
19 april 2007 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet (Vraag & Antwoord 07-003) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB
18 april 2007 Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 18c Wet LB
Artikel 18d Wet LB
17 april 2007 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38d, tweede lid, Wet LB
7 april 2006 Indexatie Witteveens excedent in nabestaanden- en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 05-070) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38e Wet LB
20 maart 2006 Voldoende reservering voor pensioentoezegging in eigen beheer (Vraag & Antwoord 05-069) Artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, Wet LB
12 september 2005 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-059) Artikel 19 Wet LB