Modelpensioenovereenkomsten Belastingdienst

Door het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555 en 34 662) en de voorwaarden van het coulancebesluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, Staatscourant 2017, nr. 18118, kunnen er vanaf 1 april 2017 geen nieuwe pensioenregelingen meer ontstaan die voorzien in pensioenopbouw in eigen beheer. Daarom zijn de eerder door de Belastingdienst gepubliceerde modelpensioenovereenkomsten niet langer beschikbaar.